EuropapallEuropapall, även kallad SJ pall, är en lastpall som används
i bytessytem i hela Europa.
Tillverkningen sker enligt Europeiska pallunionens föreskrifter.

Måtten är 1200x800x22mm.

Denna pall tål minst 1500kg.

Pallen finns både som nyproducerad och som begagnad.

Samtliga nyproducerade är värmebehandlade och ca 75% av alla
begagnade.

Error Loading Picture