B-PallDetta är en F.d Europapall som inte klarar de kvalitetskrav som
en Europapall kräver.
Här kan det förekomma att bitar av klossar och brädor är borta.

Måtten är 1200x800x22mm